Vstup cizinců na území České republiky

17.07.2020 / aktuálně Ministerstvo vnitra

● I přes skončení nouzového stavu a uvolnění přijatých opatření je vstup cizinců na území České republiky stále omezen, a to na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. Ke dni 17. července 2020 platí, že na území České republiky mohou vstoupit pouze:
a) všichni občané Evropské unie,
b) občané třetích států, jež jsou uvedeny na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, uvedeném ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky a
c) cizinci, kteří v některé ze zemí uvedených na výše uvedeném seznamu mají povolen přechodný
nebo trvalý pobyt.
● Ostatním cizincům bude vstup na území České republiky umožněn jen v případě, bude-li se jednat o případy, na které se dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky vztahuje výjimka.