Akreditovaný kurz – pracovník v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditovaný podle zákona 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. Je určen všem pracovníkům v sociálních službách, kteří vykonávají přímou obslužnou péči, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost a další činnosti pod dohledem sociálního pracovníka.

Součástí kurzu je také odborná praxe v zařízení sociálních služeb. V rámci výuky absolvují účastníci mnoho praktických nácviků přímo u poskytovatelů sociálních služeb, aby si vyzkoušeli a osvojili probíranou problematiku. Cílem kurzu je připravit účastníky pro výkon práce pracovníka v sociálních službách v teoretické a praktické rovině. Účastníci se seznámí s poskytováním sociálních služeb, převážně v pobytové a terénní formě. Osvojí si základní činnosti při poskytování sociálních služeb různým cílovým skupinám, a to nejen v pobytových zařízeních sociálních služeb, ale také v přirozeném sociálním prostředí uživatele. Důraz je kladen i na rozvoj sebereflexe každého účastníka.

Akreditace MPSV č. A2021/0846-PK

Místo realizace a forma výuky:

V případě prezenční výuky na adrese: Martinovská 3247/164, 723 00 Ostrava-poruba nebo online, formou online-webináře. MPSV umožnilo vzhledem k současnému vývoji epidemiologické situace výuku ve formě ONLINE.

Rozsah: 152 hodin (30 hodin praxe + 122 vyuč. hodin teorie)

Cena kurzu: 7.300 Kč zahrnuje pojištění odpovědnosti po celou dobu kurzu

Termín konání 1 kurzu: od 17.1.2022 do 9.2.2022

Čas výuky teorie: po-pá od 8:00 do 16:30

Termín konání 2 kurzu: od 7.2.2022 do 9.3.2022

Čas výuky teorie: po-so včetně, 15:00 – 20:00.

https://www.facebook.com/venore.poi/posts/483918013305681